Euroopan unioni
ProMaint 2017

Anna palautetta

Yhteystiedot

Hae

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- kehittää teollisuuden käynnissä- ja kunnossapidon osaamista

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- tutkii ja kehittää innovatiivisia menetelmiä huipputekniikan osaamisen parantamiseksi

Asentajille

Kunnossapidon lisäopinnot

Kunnossapidon ammattitaito saavutetaan teoriaopinnoilla ja työssä oppimisella. Alla on esitetty kunnossapitoasentajan osaamisalueet:

 • Työturvallisuus
 • Kunnossapidon toiminnot (laatu ja asiakaspalvelu yms.)
 • Kunnossapidon tiedonhallinta
 • Sähkökunnossapito
 • Automaatiokunnossapito
 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien kunnossapito
 • Tehonsiirron kunnossapito
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Nykyaikainen aikuisopiskelu

Nykyaikainen aikuisopiskelu on monimuoto-opiskelua, joka koostuu yhdistelmästä erilaisia oppimistapoja. Opettaja (tai kouluttaja tai ohjaaja) ja oppilaitos tarjoavat oppimiseen aineistoa ja oppimisympäristöt. Aluksi määritellään henkilökohtaiset oppimistavoitteesi. Siinä on yleensä mukana työpaikaltasi esimiehesi tai henkilöstöhallinnosta kehittämisen asiantuntija.

Kun oppimistavoitteet alkavat hahmottua, voit tutustua oppilaitokseen ja oppimisympäristöihin paikan päällä ja verkossa. Verkko-opintoja varten saat perehdytyksen ja kirjautumistunnukset.  Ohjaajan tai opettajan kanssa teet henkilökohtaisen suunnitelman siitä, mitä ja miten juuri sinun kannattaa opiskella. Monimuoto-opiskelu voi koostua ainakin seuraavista opintomuodoista:

 • teoriatunneista luokkaopetuksena
 • käytännön harjoituksista, esim. asennus- ja mittausharjoitukset
 • itsenäisestä ohjatusta verkko-opiskelusta
 • työssä oppimisesta, josta pidetään oppimispäiväkirjaa
 • etäluennoista, joita opiskelija seuraa ”livenä” verkosta, eli webinaareista
 • verkko-oppimisesta, jossa opiskelija seuraa ”livenä” verkossa esim. asennus- tai mittaustehtävää

Harjoitteluympäristöissä on yhdistetty verkko-opetusta ja käytännön harjoitusten lähiopetusta. Jos et työpäivän kiireiden takia pääse paikalle oppilaitokseen, voidaan oppilaitoksesta lähettää web-kameroiden avulla ”livenä” verkkoon harjoittelutehtävä, jota muu ryhmä tekee. Siten voit seurata opintoryhmän työskentelyä. Tyypillisesti kamerat on kohdistettu ja rajattu työskentelykohteeseen ja esim. mittalaitteiden näyttöön, eikä henkilöihin. Ääni- ja kuvayhteys on molemmin suuntainen, joten voit osallistua esim. ongelmanratkaisuun, vaikka et päässyt paikalle.

Näitä edellä kuvattuja oppimismuotoja voimakkaasti kehitetty ProMaint 2017 –projektissa. Projektia toteuttavissa oppilaitoksissa on hyvät tekniset valmiudet niin laitteistojen, kameroiden, tiedonsiirtoväylien, kuin ohjelmistojenkin suhteet.

Opintoihin hakeutuminen

Etusivulta oikean alaosan linkeistä pääset oppilaitosten pääsivuille. Sieltä löydät eteenpäin. Kannattaa ottaa opintohalukkuus esille esimiehesi kanssa esim. kehityskeskustelussa, jos niitä käydään työpaikallasi.

Copyright ProMaint 2017

Suunnittelu ja toteutus DevNet Oy