Euroopan unioni
ProMaint 2017

Anna palautetta

Yhteystiedot

Hae

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- kehittää teollisuuden käynnissä- ja kunnossapidon osaamista

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- tutkii ja kehittää innovatiivisia menetelmiä huipputekniikan osaamisen parantamiseksi

Yrityksille

Kunnossapito – ajankohtaista 23.4.2013

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtajan Matti Niemelän ajankohtaiskatsaus. Tallenne on tehty Vaikuttavaa kunnossapito-osaamista –seminaarissa Amiedussa 23.4.2013. Videossa on sähköinen sisällysluettelo. Sen saa piiloon kuvakkeesta oikealta alhaalta.
Kesto: 12 min 6 sek (huom. sähköinen sisällysluettelo videossa)

Kunnossapito

ProMaint 2017 –projektin kautta voidaan toteuttaa kunnossapitoasentajien osaamiskartoitus. Se on yrityksille edullinen.

Seuraavaksi on kuvattu Turun AKK:n ja Amiedun toteuttama osaamiskartoitustapa. Se tehdään työnjohtajien haastatteluna. Oppilaitoksesta tulee yritykseen haastattelija, joka kirjaa kunnossapidon työnjohtajien näkemykset oman työryhmänsä asentajien osaamisesta. Haastattelun aineistona on noin 13 osaamisaluetta, joissa kussakin on noin 5-15 osaamiskvalifikaatiota. Osaamiskvalifikaatiot ovat väittämiä. Aluksi valitaan ne osaamisaluuet, mitkä kenenkin työnjohtajan kanssa käsitellään. Alla on lueteltu valittavana olevat osaamisalueet:

 • Työturvallisuus
 • Kunnossapidon toiminnot (laatu ja asiakaspalvelu yms.)
 • Kunnossapidon tiedonhallinta
 • Sähkökunnossapito
 • Automaatiokunnossapito
 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien kunnossapito
 • Tehonsiirron kunnossapito
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Alla on esimerkki yhdestä osaamiskvalifikaatiosta, joka on poimittu kohdasta ”kunnonvalvonnan mittaukset”.

Osaamiskvalifikaatio (esimerkki osaamisalueesta kunnonvalvonnan mittaukset)

Osaamisen tärkeys (asteikko 1..5) Osaamisen nykytaso (asteikko 1…5)
Kunnossapitoasentaja osaa suorittaa laakerien kunnonvalvonnan värähtelymittauksella

Työnjohtajat arvioivat työryhmänsä ns. kollegiaalista osaamista, eli miten hyvin työryhmä kokonaisuutena suoriutuu kyseisestä tehtävästä. Pistearvojen lisäksi haastattelija kirjaa muut keskustelussa ilmenevät asiat, kuten perustelut tai muutokset tilanteessa.

Tuloksena yritys saa raportin, jossa on pistearvot, osaamiskuilut (tärkeys miinus taso) ja keskustelun pääkohdat. Lisäksi haastattelija raportoi vastaukset avoimiin kysymyksiin:

 • Mitä kunnossapito-osaamista on puuttunut aloittavilta kunnossapitoasentajilta tänä vuonna ja viime vuonna?
 • Mitä uutta kunnossapito-osaamista asentajat tarvitsevat ensi vuonna ja seuraavana vuonna?
 • Mitä kunnossapito-osaamista asentajat tarvitsevat heti?
 • Jos oletetaan, että koulutusaihe on oikea, miten kunnossapidon henkilöstökoulutuksen laatua voisi parantaa nykyisestä (kouluttajia ei tarvitse mainita)?
 • Mitä hyviä käytäntöjä on huomattu kunnossapidon henkilöstökoulutuksessa (kouluttajia ei tarvitse mainita)?
 • Muuta:

Yritys saa aineiston sähköpostitse pdf-tiedostona, ja lisäksi raportointipalaverin, jossa haastattelija selostaa osaamiskyselyn löydökset.

Osaamisen kehittäminen

Yritykselle määritellään raportointipalaverin jälkeen kehitystarpeet, osallistujat ja toteutustapa. Toteutukseen oleellisesti kuuluu ammatillinen koulutus. Se toteutetaan ns. monimuoto-opintoina, joka koostuu lähiopetuspäivistä oppilaitoksessa, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja työssäoppimisesta.

Kehittämisen rahoitusmallit

Oppilaitoksista yritys saa ajantasaista tietoa yhteiskunnan tarjoamista rahoitusmuodoista henkilöstön kehittämiseen. Oppilaitoksen antamassa ehdotuksessa on mukana edullisin tapa hyödyntää tarjolla olevaa rahoitusta.

Copyright ProMaint 2017

Suunnittelu ja toteutus DevNet Oy