Euroopan unioni
ProMaint 2017

Anna palautetta

Yhteystiedot

Hae

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- kehittää teollisuuden käynnissä- ja kunnossapidon osaamista

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- tutkii ja kehittää innovatiivisia menetelmiä huipputekniikan osaamisen parantamiseksi

Oppimisympäristöt

Projektia toteuttaviin oppilaitoksiin on hankittu nykyaikaisia laitteita ja ohjelmia kunnossapidon oppimista varten. Niiden valinnassa on keskitytty ”etäominaisuuksiin”, jolla tarkoitetaan seuraavassa kuvassa esitettyjä ominaisuuksia.

Etäominaisuudet

Hankinnat on tehty niiden asioiden kouluttamista varten, jotka korostuivat osaamiskyselyssä, ks. kohta Kunnossapidon osaamisvaatimukset.

Alla olevassa kuvassa esitellään konseptia, jolla Amiedun Pitäjänmäessä oleva sähköpneumatiikan opetuslaitteisto saadaan etäopetukseen soveltuvaksi.

Konseptikuva Amiedun sähköpneumatiikan harjoitteluympäristöstä

Kuva. Konseptikuva Amiedun sähköpneumatiikan harjoitteluympäristöstä, jossa tullaan huomioimaan etäopetuksen asettamat vaatimukset. Ms Lync- on Microsoftin etäneuvotteluohjelmisto.

Systeemin käyttötavat

  1. Kouluttaja on työpisteellä, ja opiskelijat ovat etäosallistujina.
  2. Opiskelijaryhmä on työpisteellä, ja (apu)kouluttaja on etäosallistujana.
  3. Sekä kouluttaja että opiskelijaryhmä ovat työpisteellä, mutta osa opiskelijaryhmän jäsenistä on etäosallistujana.

 

Tässä videossa esitellään Turun AKK:n kunnossapidon oppimisympäristöjä ja palveluita yrityksille.

Video: Kunnossapidon oppimisympäristöjä Turun AKK:ssa ja palveluita yrityksille.
Kesto: 6 min. 18 sek.

Automaatiotekniikan harjoitteluymparisto

Tässä videossa esitellään Amiedun järjestämää värähtelymittauksen etäopetusta.

Video: Kunnonvalvonnan teoriaopetus ”livenä” netin kautta.
Kesto: 1 min 21 sek.

 Livelahetysdemo ACP

Copyright ProMaint 2017

Suunnittelu ja toteutus DevNet Oy