Euroopan unioni
ProMaint 2017

Anna palautetta

Yhteystiedot

Hae

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- kehittää teollisuuden käynnissä- ja kunnossapidon osaamista

layer1-background layer1-sublayer1 layer1-sublayer1 layer1-sublayer2

ProMaint 2017

- tutkii ja kehittää innovatiivisia menetelmiä huipputekniikan osaamisen parantamiseksi

Osaamiskyselyn tulokset

Vuonna 2012 ProMaint 2017 -projektissa tutkittiin kunnossapitoasentajien ammatillista osaamista. Tulosten mukaan pahimmat osaamispuutteet ovat:

  • järjestelmäkokonaisuuksien vianetsintä
  • prosessilaitteiden muutosten dokumentointi
  • kunnonvalvonnan mittaukset.

Alla olevissa kuvissa on yhteenveto osaamispuutteista. Kuvien lähteenä on lehtiartikkeli
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n lehdessä 8/2012 (Carlson, T. ProMaint 2017 –Kunnossapidon osaamiskyselyn tulokset, Promaint 8/2012. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. 2012. 3 s.).

Sanapilvi
Kuva. Sanapilvi kysymyksestä ”mitä kunnossapito-osaamista asentajat tarvitsevat 1-2 vuoden kuluessa?”.

Suurimmat yksittäiset asentajien osaamiskuilut
Kuva. Suurimmat yksittäiset asentajien osaamiskuilut. 

Copyright ProMaint 2017

Suunnittelu ja toteutus DevNet Oy